Práca a kariéra na Slovensku

Každý deň sa stretávame s pojmami práca, zamestnanie, >dohoda, živnosť, brigáda, práca z pohodlia domova či pojem práca v zahraničí. Každý človek po ukončení štúdia či už na strednej alebo vysokej škole ide buď v lepšom prípade priamo do zamestnania alebo smeruje na úrad práce. Na danom úrade vyplní všetky potrebné údaje k zaradeniu do evidencie uchádzačov o prácu. Následne sú mu poskytované rôzne informácie k rôznym ponukám práce alebo priamo ponuky pracovných príležitostí. Dané pracovné príležitosti ponúkajú uchádzačom rôzne formy zamestnania ako práca na brigádu respektíve dohodu, práca na plný úväzok, práca na polovičný úväzok, taktiež práca pre uchádzačov na invalidnom dôchodku či na polovičnom invalidnom dôchodku. Tieto formy pracovnej činnosti sa vyznačujú nižšou náročnosťou z administratívneho pohľadu, pretože túto administratívu zabezpečuje zamestnávateľ.

Ďalšou formou je práca na živnosť, ktorá je veľmi vhodnou formou najmä pri slobodných povolaniach a iných prácach vyžadujúcich si takýto spôsob sebazamestnania. Od predošlých typov sa odlišuje tým, že zamestnanec je zároveň zamestnávateľom a tým pádom na seba preberá daná osoba preberá celú administratívnu ako aj výkonnú činnosť. Od platenia povinných poplatkov, cez vedenie celkovej evidencie až po komplexné celkové zastrešenie kariéry. Vo všetkých prípadoch je možné svoju kariéru budovať, cielene smerovať, sebamotivovať sa a tým dosahovať úspechy v práci a v celkovom pracovnom živote.

Ako nájsť prácu

Nápomocné pri hľadaní si práce sú nielen úrady práce, ale aj rôzne pracovné agentúry, rôzne online stránky, (akou je napríklad inzercia práce zdarma či Práca na Slovensku) ktoré ponúkajú priamo prácu alebo prepojenie kam sa obrátiť alebo kde písať či volať pre záujem o danú pracovnú pozíciu. Na internete je však aj množstvo stránok, ktoré ponúkajú svoje služby pri hľadaní práce, to znamená, že daný záujemca navštívi konkrétne miesto, adresu, kanceláriu, na danom mieste poskytne spoločnosti svoje základné údaje, životopis, doterajšie pracovné skúsenosti, očakavania od budúcej pracovnej pozície. Daná spoločnosť tieto informácie zosumarizuje, uchádzača pri získaní pracovnej pozície kontaktuje a pomáha mu krok po kroku pre získanie daného pracovného miesta. Na trhu práce existuje veľké množstvo spoločnosti, agentúr, úradov pre získanie vhodného pracovného miesta najdôležitejšia je však chuť a ochota pracovať, získavať informácie, nové poznatky a celoživotne sa vzdelávať.