Čo je to workshop a ako mi môže pomôcť pri výberovom konaní?

…Alebo inak povedané – dosahujte svoje vyššie ciele pomocou úplne nových možností vzdelávania. Na jednej strane ponúka lektorom a firmám istú slobodu, no predpokladom vášho prvého kroku vpred je snaha zapájať sa do výučby a odnášať si čo najviac nových (praktických) skúseností.

Ale ani ten najlepší workshop nie je všemohúcim a nepláta diery v ekonomike ani nezmetie zo stola chyby v praktikách predchádzajúceho vedenia. Zakladá sa na inovatívnom a liberálnom vzdelávaní pre lepšie sprístupnenie a hlbšie poznávanie obchodu v danom segmente. Jeho základný princíp spočíva v tom, že lektor „predáva“, doručuje svoje know-how, vďaka čomu firma lepšie analyzuje, identifikuje a rozširuje svoje portfólio.

Workshop s obchodnými a interpersonálnymi stratégiami vám pomôže orientovať sa na výsledky

Workshop ako technologicky vyspelá platforma podnecuje firmy čo najviac času venovať inováciám pre produkty a ustrážiť si cenu na trhu – ak možno hovoriť, že ide o najlepší kompromis medzi firmou a zákazníkom, tak je jasné, že workshop prispel aj k novým komunikačným stratégiám.

V rámci inovácií v predajnom procese a vo vlastnej zákazníckej typológií sú dostupné konkrétne prezenčné alebo online kurzy obchodných zručností. Ale nestačí len predávať alebo ponúkať isté služby. To dnes robí takmer každý! Vaším cieľom má byť prehlbovanie znalostí a z workshopu si odnášať čo najviac nových podnetov. Ak budete mať vo vrecku návod „ako na to“, už viete, čo použiť a čomu sa pri práci vyhýbať. Presne to môže byť pre vás skvelým odrazovým mostíkom už na samotnom výberom konaní. Workshop vás (ne)priamo nabáda, aby ste čo najrýchlejšie opustili pozíciu junior…

Ako spojené nádoby pôsobia popri obchodných zručnostiach kvalitné vzájomné interakcie. Nejde len o tie pozitívne, ale aj o riešenie konfliktov a aktívne počúvanie. Na to je zameraný kurz interpersonálnych zručností. Samozrejme, nebude to bez námahy a chuti o sebapoznávanie!