Štúdium ako novoročné predsavzatie? Vďaka tomuto nastaveniu to určite splníte!

Nový rok si spájame s pomyselným čistým štítom a berieme ho ako príležitosť začať niečo odznova, niečo lepšie, alebo niečo úplne nanovo. Jedným z najčastejších predsavzatí a rovnako tak aj najviac nesplneným predsavzatím býva štúdium. Či už vysokoškolské, štúdium jazykov, manažérske štúdium, či akákoľvek iná forma vzdelávania sa, sa na začiatku stretáva s nadšením, odhodlaním, ale po čase prídu časovo náročnejšie aktivity a toto predsavzatie veľmi rýchlo spadne do zabudnutia.

Vďaka nastaveniu štúdia MBA na Business Institut si ale o takomto čase o rok, môžete povedať, že ste to dokázali. V čom spočíva úspech?

V Business Institut študujú skúsení manažéri, riaditelia, vedúci a ľudia, ktorých spája spoločný menovateľ. Všetci chcú na sebe neustále pracovať a vzdelávať sa. Aj títo ľudia si dávajú predsavzatia, aj oni bojujú s časovým harmonogramom a denne sa snažia skĺbiť prácu, kariéru, rodinu, voľný čas a svoje záujmy. Ako do tejto pomyselnej bubliny ešte pridať aj štúdium?

Business Institut za roky praxe stavili na jednoduchý a osvedčený model. Jednoducho celé štúdium preniesli do online priestoru, ktorý upravili tak, aby bolo štúdium prehľadné, interaktívne, efektívne a spĺňalo prísne požiadavky. V praxi tak vzniklo atraktívne, 100% online MBA štúdium postavené na e-learningovej platforme, kedy má študent k dispozícii učebné materiály na jeden klik vo svojom tablete, či smartfóne. Študovať je tak možné online i offline prostredníctvom videoprednášok či online publikácií. Obrovskou výhodou je nepochybne fakt, že štúdium sa plne prispôsobí časovým možnostiam každého študenta. Študujete tak kedykoľvek, odkiaľkoľvek a nie ste viazaný na spolužiakov. Využite čas a študujte cestou do práce, počas obednej prestávky, či napríklad keď čakáte dieťa na krúžku.

Takáto moderná forma vzdelávania so sebou prináša až 16 online MBA programov, ktoré sú koncipované od tých všeobecných ako MBA Marketing a reklama, MBA soft skills až po špecificky zamerané ako MBA Management zdravotníctva, MBA Real Estate a množstvo ďalších.

Online MBA štúdium je kvalitou totožné s kombinovanou formou, z hľadiska času je ale jeho online forma príťažlivejšia a efektívnejšia.

Online MBA štúdium na Business Institut vám prinesie nielen nové vedomosti, ktoré môžete aplikovať okamžite do praxe, ale získate aj cenné skúsenosti, vyššiu hodnotu na trhu práce, nové kontakty, osobnostný a kariérny rozvoj a v neposlednom rade stretnete zaujímavých a inšpiratívnych lektorov, odborníkov z biznis prostredia.

Štúdium MBA trvá iba 1 rok, a môžete si ho rozložiť podľa vašich časových možností.

Vďaka tejto forme budete neustále motivovaný, štúdium pre vás nebude znamenať stres a časový tlak a vy tak bez problémov nielen že splníte svoje novoročné predsavzatie, ale urobíte pre seba a svoju kariéru obrovský krok vpred.

Tým prvým krokom vpred je podať si prihlášku. Urobte tak ešte dnes na www.businessinstitut.sk.