Investovanie do prestížneho štúdia sa v dnešnej dobe, keď je inflácia vysoká, určite oplatí

Študujte, rozšírte si svoje obzory a majte mnohonásobne vyššiu pravdepodobnosť na úspech – v dnešnej dobe je to viac ako dôležité. Vyskúšajte štúdium na Cardiff Academy, ktoré vychádza zo skúseností prestížnych zahraničných univerzít. Vďaka spolupráci so školami, univerzitami a ďalšími vzdelávacími inštitúciami, ponúka modernú a vysoko efektívnu formu vzdelania. Vyberte si svoj program a buďte ešte viac úspešní.

Študujte na Cardiff Academy

Aby ste uspeli ako manažér, vysporiadali sa s konkurenciou, všetko si vyžaduje cieľavedomú prácu, a predovšetkým výdrž. K tomu tiež analytický prístup, kritické myslenie a inovačné postupy. Pokiaľ budete študovať na Cardiff Academy, získate nielen titul, ale taktiež získate nové kontakty, pevné väzby a skúsenosti, ktoré sú veľmi dôležité. Zoznámte sa s najnovšími trendmi vo vami vybranom odbore. Celkovo je štúdium zakončené záverečnou prácou a jej obhajobou. Aký zvolíte program? Bude to MBA, BBA, DBA alebo LLM?

Štúdium DBA

Tento aj ostatné programy prebiehajú online. Pokiaľ potrebujete flexibilné štúdium, online štúdium je pre vás ideálna možnosť. Program DBA trvá približne 12 mesiacov a skladá sa z ôsmich predmetov. Štyri sú predmety povinné a štyri z nich voliteľné. Stačí si len vybrať z ponuky programu DBA a môžete začať ešte dnes.

Štúdium BBA

Štúdium BBA je vhodné pre ľudí s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitnou skúškou. Programy trvajú približne deväť mesiacov a skladajú sa zo šiestich predmetov. Tak ako u vyššie spomínaného programu, má aj tento polovicu predmetov voliteľných a druhú polovicu povinných. Výstupom každého modulu je postupová práca či test. Študent sa tiež môže stretnúť s vedomostným testom tvoreným z dvadsiatich otázok.

Štúdium LLM a MBA

Program LLM je online unikátna forma manažérskeho postgraduálneho vzdelávania. Rovnako ako pri každom inom programe spomínanom v tomto článku, budete mať aj v rámci tohto programu prístup k intranetu, sylabom a online knižnici. Štúdium trvá dvanásť mesiacov a obsahuje desať predmetov. V rámci programu si študenti volia päť predmetov a päť ich je pevne daných. Ak chcete prehĺbiť znalosti práva, mali by ste mať minimálne bakalárske vzdelanie alebo preukázateľnú prax v odbore.

Pri programe MBA, kde máte v ponuke desať odborov, budete študovať približne dvanásť mesiacov. Podmienky na prijatie sú ukončené bakalárske vzdelanie alebo preukázateľná prax. Cez záložku PRIHLÁŠKA sa dostanete k nášmu formuláru, ktorý vyplníte a odošlete. Po odoslaní prihlášky vás kontaktuje študijná referentka s ďalšími informáciami a postupom.